Regulamin

Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.powercanvas.pl („Sklep Internetowy").

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: „Power Canvas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Krakowie 30-701, przy ul. Zabłocie 39, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem identyfikacyjnym NIP: 6751524327, REGON: 362516750, e-mail: kontakt@powercanvas.pl („Administrator").
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera. W celu dokonania rejestracji oraz w celu składania zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 3. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

II. DEFINICJE

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;
 2. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;
 3. Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego;
 4. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, zamawiane Towary, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;
 5. Newsletter – informacja handlowa dotycząca marki Power Canvas, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.;
 6. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Administratora, umożliwiająca składanie zamówień na Towary, działająca pod adresem:www.powercanvas.com i www.powercanvas.pl;
 7. System PayPal – internetowy system płatności, prowadzony przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;
 8. System PayU – internetowy system płatności, prowadzony przez spółkę PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274399, posiadającą numer identyfikacyjny NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;
 9. Towary - produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

III. ZASADY SKłADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy, po weryfikacji przez Sklep Internetowy dostępności Towarów w magazynie.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni robocze.
 5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów i dodanie ich do Koszyka. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego i zaprezentowane na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Klient Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru do Koszyka, wybór przycisku „Realizuj zamówienie" oraz podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „potwierdzam zamówienie".
 7. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Administratora. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 8. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 9. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym, wskazujący adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może skorzystać z następujących form płatności:
  • a) płatność elektroniczna – przed odbiorem zamówionego Towaru, za pomocą systemu PayU
  • b) przedpłata na wskazane konto bankowe
  • c) opłata przy odbiorze paczki
 10. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym, wskazujący adres dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może skorzystać z następujących form płatności:
  • a) płatność elektroniczna – przed odbiorem zamówionego Towaru, za pomocą Systemu PayPal;
  • b) płatność kartą kredytową: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro - przed odbiorem zamówionego Towaru.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Administrator potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Administrator informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem lub braku możliwości realizacji zamówienia według specyfikacji Klienta w odniesieniu do części Towarów, Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: kontaakt@powercanvas.pl, do momentu wysłania przez Administratora zamówionych Towarów, z zastrzeżeniem zdania następnego.
 4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Administrator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień na adres dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Towary są dostarczane w terminie do 21 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności elektronicznej lub płatności przy użyciu karty kredytowej, Administrator przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Administratora. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane, w przypadku wskazania przez klienta adresu dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wyboru Klienta, za pośrednictwem:
  • a) firmy kurierskiej UPS Polska sp. z o.o.,
  • b) firmy kurierskiej InPost sp. z o.o.,
 8. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane, w przypadku wskazania przez klienta adresu dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wyboru Klienta, za pośrednictwem:
  • a) firmy kurierskiej (UPS Polska sp. z o.o. lub DPD Polska sp. z o. o lub innej firmy kurierskiej)
 9. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 10. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej nastąpi zgodnie z warunkami świadczenia usług przez UPS Polska sp. z o.o. lub inną firmę wskazanymi w regulaminach świadczenia usług przeztą firmę. W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki Klientowi, Towar zostanie zwrócony do Sklepu Internetowego, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 11. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej (o ile system sklepowy to umożliwia) lub innego operatora albo paczkomatów InPost (o ile system sklepowy to umożliwia) nastąpi zgodnie z warunkami wskazanymi w regulaminach świadczenia usług spółek: Poczta Polska S.A. lub innego operatora, bądź InPost Paczkomaty Sp. z o.o. W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki Klientowi, Towar zostanie zwrócony do Sklepu Internetowego, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 12. Administrator dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Paragon fiskalny lub Faktura VAT dostarczona Klientowi może być dostarczone w formie elektronicznej na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.
 13. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi Klient. Wysokość opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów zależy od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta i wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Aktualne opłaty za dostarczenie Towarów wskazane są w zakładce „FAQ" na stronie Sklepu Internetowego.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dla produktów z kategorii "Zamów próbki" termin wynosi 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Power Canvas sp. z o. o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przez co należy rozumieć Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta, zgodnie z dokonaną przez Klienta personalizacją Towaru.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI. REKLAMACJE

 1. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@powercanvas.pl lub na piśmie na adres Administratora: Power Canvas sp. z o.o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków.
 4. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje sią do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówień, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Klienta są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i modyfikacji, a także żądania ich usunięcia.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

VIII. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie.

XI. DANE KONTAKTOWE

 1. Administrator będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
 2. Klient może się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  • a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@powercanvas.pl;
  • b) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce „kontakt";
  • c) za pośrednictwem poczty pod adresem: Power Canvas sp. z o.o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków;
  • d) za pośrednictwem infolinii, pod numerem telefonu: 794 996 786 , w dni robocze pomiędzy godz. 9.00 a 17.00.

XII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorowi przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe postanowienie nie pozbawia Klienta będącego konsumentem nieposiadającego miejsca stałego pobytu na terenie Polski, ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru zgodnie z prawem państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Administratorem poddane zostają jurysdykcji polskiej i rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Power Canvas sp. z o. o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, e-mail: kontakt@powercanvas.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacją dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli towary zostały wyprodukowane według Państwa specyfikacji, zgodnie z dokonaną przez Państwa personalizacją towaru.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bądź Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy


Regulamin zamówień spersonalizowanych.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: „Power Canvas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Krakowie 30-701, przy ul. Zabłocie 39, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem identyfikacyjnym NIP: 6751524327, REGON: 362516750, e-mail: kontakt@powercanvas.pl („Administrator").
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera. W celu dokonania rejestracji oraz w celu składania zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 3. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

II. DEFINICJE

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;
 2. Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego;
 3. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, zamawiane Towary, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;
 4. Newsletter – informacja handlowa dotycząca marki Power Canvas, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.;
 5. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Administratora, umożliwiająca składanie zamówień na Towary, działająca pod adresem:www.powercanvas.com i www.powercanvas.pl;
 6. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym, wytwarzane zgodnie ze Specyfikacją (spersonalizowane);
 7. Specyfikacja – wszelkie wytyczne podane przez Klienta w wiadomości, o której mowa w rozdziale III ust. 5 Regulaminu, lub ustalone z Klientem w oparciu o regulację rozdziału III ust. 7 lit. b) Regulaminu, zawierające wymagania odnoszące się do sposobu wytworzenia Towaru stosownie do indywidualnych potrzeb Klienta, które obejmować mogą jeden lub kilka z poniższych elementów: wytyczne odnośnie modelu (modeli) całości Towaru, objętego zamówieniem lub jego poszczególnych egzemplarzy; przedstawienie projektu graficznego, który ma zostać naniesiony na wszystkie modele Towaru objęte zamówieniem lub na ich poszczególne egzemplarze.

III. ZASADY SKłADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy, po weryfikacji przez Sklep Internetowy możliwości realizacji zamówienia według Specyfikacji.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni robocze.
 5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez: wysłanie, przy użyciu poczty elektronicznej, wiadomości na adres e-mail Sklepu Internetowego: kontakt@powercanvas.pl, wysłanie wiadomości elektronicznej do Sklepu Internetowego przy użyciu formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej: www.powercanvas.pl, zawierającej w szczególności: adres i sposób dostawy, ilość sztuk Towaru ze wskazaniem ilości sztuk poszczególnych modeli Towaru, zamawianych przez Klienta, jeżeli zamówienie obejmuje różne modele Towaru oraz Specyfikację Towaru.
 6. Składając zamówienie Klient ma możliwość przedstawienia w Specyfikacji wytycznych wskazanych w rozdz. II pkt 6 lit. b) Regulaminu, lub skorzystania z usługi wykonania projektu graficznego nanoszonego na Towar przez grafika współpracującego ze Sklepem Internetowym. Cena usługi wykonania projektu graficznego nanoszonego na Towar przez grafika współpracującego ze Sklepem Internetowym jest wliczona w koszt produktu pod warunkiem osiągnięcia wskazanego w korespondencji mailowej lub na stronie www minimum zamówienia.
 7. W terminie do 48 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, Administrator: dokonuje wyceny zamówienia, jak również przedstawia Klientowi proponowany termin realizacji zamówienia oraz potwierdza wytyczne klienta zawarte w Specyfikacji albo przystępuje do dokonania uzgodnień odnośnie ustalenia Specyfikacji zamówienia, w szczególności odnośnie realizacji projektu graficznego, jeżeli nie zostały one wystarczająco sprecyzowane przez Klienta w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej a następnie dokonuje wyceny zamówienia, jak również przedstawia Klientowi proponowany termin realizacji zamówienia.
 8. Po dokonaniu potwierdzenia wytycznych Klienta zawartych w Specyfikacji bądź po dokonaniu uzgodnień odnośnie ustalenia Specyfikacji zamówienia, w szczególności odnośnie realizacji projektu graficznego, oraz po dokonaniu wyceny zamówienia, i przedstawieniu Klientowi proponowanego terminu realizacji zamówienia, Administrator potwierdzi przyjęcie zamówienia.
 9. Wycena zamówienia składanego przez Klienta dokonywana jest indywidualnie w stosunku do każdego zamówienia i uzależniona jest od stopnia skomplikowania zamówienia, opisanego w Specyfikacji, w tym w szczególności: od ilości zamawianych sztuk Towaru, wybranego modelu lub modeli Towaru oraz rodzaju projektu graficznego wskazanego w Specyfikacji, stosownie do brzmienia ust. 7 powyżej.
 10. Wycena zamówienia jest wiążąca dla Klienta i Administratora. Wycena zamówienia podana jest w złotówkach (PLN), funtach brytyjskich (GBP) lub euro (EUR). Wycena zamówienia zawiera podatek VAT (jest ceną brutto), chyba, że jest wyraźnie zaznaczone inaczej.
 11. Wycena zamówienia nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do wyceny zamówienia doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest na podstronie „Płatność i wysyłka” , znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia zamówienia do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 12. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności: płatność „za pobraniem” – gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, w przypadku wyboru sposobu dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej, po dostarczeniu Towaru do Klienta; wybór formy płatności „za pobraniem” nie jest możliwy w przypadku zamówień składanych na adres dostawy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; płatność przelewem – przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy wskazany na stronie Sklepu Internetowego: powercanvas.pl;

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie uzgodnionym z Klientem w oparciu o regulacje rozdziału III ust. 7 i 8 powyżej, nie później jednak niż w terminie 15 lub 21 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, stosownie do brzmienia ust. 8 poniżej.
 2. Administrator niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, nie później jednak niż w terminie do trzech dni od dnia: potwierdzenia wytycznych Klienta zawartych w Specyfikacji przesłanej do Administratora w wiadomości, o której mowa w rozdziale III ust. 5 powyżej, lub od dnia zakończenia dokonywania uzgodnień, o których mowa w rozdziale III ust. 7 lit. b) powyżej, albo od dnia otrzymania płatności za zamówienie, w przypadkach o których mowa w ust. 9 poniżej.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia według Specyfikacji w odniesieniu do całości lub części Towarów, Administrator informuje o tym fakcie Klienta w terminie, do trzech dni od dnia otrzymania zamówienia, zawierającego Specyfikację, lub od dnia ustalenia Specyfikacji, stosownie do brzmienia regulacji rozdziału III ust. 7 lit. b) powyżej, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia według Specyfikacji w odniesieniu do części Towarów, Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 4. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@powercanvas.pl, do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, przez które rozumie się otrzymanie przez Klienta wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji stosownie do postanowień ust. 2 powyżej.
 5. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 3 lub ust. 4 powyżej, w przypadku, w którym zapłata została dokonana z góry, Administrator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie trzech dni roboczych od dnia anulowania zamówienia w całości lub w części.
 6. Administrator ma prawo odmowy realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, lub jego części, w przypadku, gdy nie budzi wątpliwości, że realizacja złożonego przez Klienta zamówienia na Towar wyprodukowany według Specyfikacji naruszałaby prawa osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, majątkowe lub osobiste prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności przemysłowej. Administrator poinformuje Klienta o odmowie realizacji zamówienia lub jego części niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku odmowy realizacji części zamówienia, w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, w przypadku, w którym zapłata została dokonana z góry, Administrator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie trzech dni roboczych od dnia anulowania zamówienia w całości lub w części.
 7. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień na adres dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Towary są dostarczane w terminie do 21 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru innej formy płatności za zamówienie niż płatność „za pobraniem”, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Administrator przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Administratora. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia.
 10. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane według wyboru Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. lub UPS Polska sp. z o.o.
 11. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy lub na wyraźne życzenie klienta w sobotę.
 12. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej nastąpi zgodnie z warunkami świadczenia usług przez DPD Polska sp. z o.o. lub UPS Polska sp. z o.o. wskazanymi w regulaminie świadczenia usług przez DPD Polska sp. z o.o. oraz ogólnych warunkach świadczenia usług przez UPS Polska sp. z o.o. W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki Klientowi, Towar zostanie zwrócony do Sklepu Internetowego, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 13. Administrator dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Paragon fiskalny lub Faktura VAT dostarczona Klientowi wraz z Towarem stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.
 14. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi Klient. Wysokość opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów wskazana jest w dziale “Płatność i wysyłka” na stronie Sklepu Internetowego.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Power Canvas sp. z o. o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przez co należy rozumieć Towary wyprodukowane według Specyfikacji przedstawionej Klienta bezpośrednio w wiadomości, o której mowa w rozdziale III ust. 5 powyżej lub ustalonej z Klientem w oparciu o regulację rozdziału III ust. 7 lit. b) powyżej.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI. REKLAMACJE

 1. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@powercanvas.pl lub na piśmie na adres Administratora: Power Canvas sp. z o.o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków.
 4. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje sią do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówień, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Klienta są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i modyfikacji, a także żądania ich usunięcia.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

VIII. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie.

XI. DANE KONTAKTOWE

 1. Administrator będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
 2. Klient może się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  • a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@powercanvas.pl;
  • b) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce „kontakt";
  • c) za pośrednictwem poczty pod adresem: Power Canvas sp. z o.o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków;
  • d) za pośrednictwem infolinii, pod numerem telefonu: 794 996 786 , w dni robocze pomiędzy godz. 9.00 a 17.00.

XII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorowi przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora jest zabronione.
 2. W przypadku wyprodukowania przez Administratora Towaru według Specyfikacji Klienta przedstawionej Klienta bezpośrednio w wiadomości, o której mowa w rozdziale III ust. 5 powyżej lub ustalonej z Klientem w oparciu o regulację rozdziału III ust. 7 lit. b) powyżej, Klient ponosi odpowiedzialność za to, że przekazany przez niego projekt graficzny nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 3. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe postanowienie nie pozbawia Klienta będącego konsumentem nieposiadającego miejsca stałego pobytu na terenie Polski, ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru zgodnie z prawem państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Administratorem poddane zostają jurysdykcji polskiej i rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 6. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Power Canvas sp. z o. o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, e-mail: kontakt@powercanvas.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacją dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli towary zostały wyprodukowane według Państwa Specyfikacji, przedstawionej przez Państwa bezpośrednio w wiadomości, o której mowa w rozdziale III ust. 5 powyżej lub ustalonej z Państwem w oparciu o regulację rozdziału III ust. 7 lit. b) powyżej.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bądź Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.